آموزشگاه آریاگستر

مشاوره تخصصی ، مهارت آموزی ، ادامه تحصیل ، ورود به بازار کار


مشاوره تخصصی در آموزشگاه آریاگستر
مشاوره تخصصی

مشاوران آموزشگاه آریاگستر با مشاوره تخصصی، بهترین و نزدیک ترین راه برای مهارت آموزی را به شما معرفی میکنند

ادامه تحصیل در آموزشگاه آریاگستر
ادامه تحصیل

مشاوران آریا گستر با برای ادامه تحصیل رشته مورد علاقه شما را به شما معرفی میکنند .

...
مهارت آموزی

مهارت مورد علاقه در رشته خود را کسب کنید و آماده ورود به بازار کار شوید .

ورود به بازار کار
ورود به بازار کار

مهارت و تخصص خود را در آموشگاه آریاگستر کسب کنید و وارد بازار کار شوید


...

آموزشگاه آریا گستر

مجوز : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

زمینه فعالیت: مهارت آموزی بیش از 150 حرفه ی آموزشی در رشته های مختلف فنی و حرفه ای

اعتبار مدارک : بین المللی و قابل ترجمه با تاییدیه رسمی دادگستری

عضویت در انجمن :

انجمن ترکیبی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد شهر تهران و شهرستان شمیرانات

انجمن کارفرمایی آموزشگاه های آزاد امور مالی و بازرگانی شهر تهران

انجمن کارفرمایی آموزشگاه های آزاد عمران و معماری استان تهران

انجمن کارفرمایی آموزشگاه های آزاد خدمات آموزشی شهر تهران